Werkinstructie veilig en verantwoord werken:

 • Laat het kabinet minimaal 10 minuten draaien voordat je begint, zodat de laminaire luchtstroom
 • helemaal is ingesteld en er alleen nog steriele lucht in de kast wordt geblazen.
 • Draag een goed gesloten laboratoriumjas met goed aansluitende manchetten of mouwcovers.
 • Doe ringen, horloges en armbanden af en draag zo nodig handschoenen.
 • Controleer of er voldoende luchtstroom is.
 • Desinfecteer het werkblad met een geschikt desinfectans (zie Werkinstructie Desinfectie
 • laboratoria), let daarbij op de roosters aan de voor- en achterkant en let op de juiste inwerktijd
 • van het desinfectans.
 • Verzamel vooraf de materialen die voor de werkzaamheden nodig zijn.
 • Voorkom verstoringen van de luchtstroom (downflow):
 • Plaats geen materiaal op de luchtroosters.
 • Plaats alleen benodigde materialen in het kabinet.
 • Gebruik geen bunsenbranders, want die verstoren de downflow.
 • Beperk de uit te voeren handelingen tot een minimum; dus minimale bewegingen maken.
 • Maak rustige bewegingen.
 • Controleer na morsen of de ruimte onder het werkblad verontreinigd is en reinig deze zo nodig.
 • Vervang het voorfilter, als deze ook verontreinigd is geraakt.

Werkinstructie Schoonmaak:

 • Maak na beëindigen van de werkzaamheden werkblad en rooster schoon met een voor de
 • werkzaamheden geschikt desinfectans. Indien gedesinfecteerd moet worden met 1000ppm actief
 • chloor (in geval van non-envelopped virussen) moeten de oppervlakken goed nagespoeld worden
 • met water/in water gedrenkte tissue om ervoor te zorgen er geen chloorresten achter blijven.
 • Maak als beheerder van de kast de buitenkant van de kast (ook de bovenzijde) regelmatig schoon
 • met een vochtige doek.

Storingen en incidenten:

 • Bij alarmsignaal/lamp (te geringe luchtstroom) de werkzaamheden onmiddellijk stoppen en sluit
 • openstaande kweken en steriele materialen!
 • Verhelp de oorzaak van de storing
 • Maak werkblad schoon met een geschikt desinfectans.

Indien het probleem niet kan worden opgelost:

 • Desinfecteer het materiaal en neem het uit het BSC.
 • Maak werkblad e.d. schoon met een geschikt desinfectans.
 • Sluit de werkopening af (evt. met het bijbehorende voorzetstuk).
 • Zet de kast uit
 • Voorzie flowkast van een label “buiten gebruik”.
 •  Maak melding van de defecte flowkast

Onderhoud en beheer op basis van ons advies:

Een BSC wordt jaarlijks gevalideerd door een gecertificeerd bedrijf. ValidR

 • Maak als beheerder voorafgaand aan het jaarlijkse onderhoud het kabinet schoon en desinfecteer de kast.
 • Neem daarbij ook de onderkant van het werkblad mee en de randen rondom het voorfilter.
 • Bij het reguliere onderhoud wordt het voorfilter vervangen.
 • Gebruik handschoenen, draag een gesloten laboratoriumjas en mouwcovers. Draag een FFP2- mondmasker wanneer het een ML-II lab betreft
 • Desinfecteer het werkoppervlak van de kast met een geschikt desinfectans
 • Til het werkblad uit de kast en maak de onderkant schoon met een tissue met een geschikt desinfectans
 • Neem een plastic afvalzak, rol het voorfilter op en stop het voorfilter daarin door de zak binnenste buiten te keren en het voorfilter erin te verpakken, zodat de buitenkant van de plastic zak niet kan worden besmet. Bindt de plastic zak dicht en deponeer deze in  een WIVA vat
 • Maak lekbak, wanden en ruit schoon. Plaats het nieuwe voorfilter, knip het op de goede lengte en zorg dat het rondom goed aansluit. Plaats werkblad en evt. armsteun en laat de
 • ruit weer zakken in de normale werkstand.

Als wij het onderhoud voor u uit handen nemen:

Flowkast onderhoud:

We kunnen echter geen leak test uitvoeren aangezien we niet over deze equipment beschikken.
Wat we doen:

 • Algemene visuele inspectie
 • Controle elektra
 • Ventilator reinigen
 • Deur(en) stellen
 • Luchtsnelheid meten
 • Controle veiligheid functies
 • Controle Externe aansluitingen
 • Voorrijden
 • Vervangen voorfilter

Totaal kosten €499,-